سرداران شهید, قهرمان ملی

ما مدیون هستیم

“ما مدیون هستیم”
من معتقد هستم هر ایرانی باید در خانۀ خودش یک عکس شهید داشته باشد، ما نباید راه نور را ببندیم، ما نباید پرده‌ها را بکشیم باید باز کنیم این نور به داخل خانه‌های ما بتابد، این حس تعلق به شهید نباید در یک مجموعۀ مختصر و مشخصی به عنوان خانوادۀ شهید بماند.اگر اداره‌ای چه خصوصی و چه عمومی و چه دولتی و چه غیردولتی تصویر شهید در داخل ادارۀ خودش نداشته باشد، من می‌گویم این بی‌معرفتی محض است، ما مدیون هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.