امام خمینی قدّس الله نفس الزّکیّه: این وصیت نامه هایی که این عزیزان شهدا می نویسند مطالعه کنید، پنجاه سال عبادت کردید و خدا قبول کند ،یک روز هم یکی از این وصیت نامه ها رو بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید.

نمایش دادن همه 17 نتیجه