نمایش یک نتیجه

کتاب “با بابا”تجربه زندگی پس از مرگ فرزند شهید حاج محمّدطاهری

20,000 تومان
فرزند شهیدی که دانشجوی سال آخر داروسازی بود، در جریان یک سانحه رانندگی، هجده روز در کما بود. همه گفتند